Mette Karlsvik
Mette Karlsvik
forfattar
author Vinnar av Tarjei Vesaas debutantpris og Stig Sæterbakkens Minnepris Vinnar av Skardstipendet og Bokhandlarstipendet Vinnar av Skien kommunes eittårige kunstnarstipend Siste bok er teikneserieromanen "Kjøt" The cartoon "Meat" came 2018 Forlaget er Magikon og teiknaren Tord Torpe At Magikon publishing house, with visual artist Tord Torpe 2017-romanen "Mørkerom" var blant NORLAs utvalde titlar 2017 Last novel "Darkroom" was amongst NORLAs selected titles 2017 Awarded the Tarjei Vesaas debut prize Awarded the Stig Sæterbakken prize Awarded the Skard Grant City artist of Skien, 2013 Awarded the Booksellers' grant

Forfattar

mette@skrift.info

Festivalar osv

Driv med høgtlesing, pratar om litteratur, styrer samtalar

For aviser og blad

Tar frilansoppdrag og vikariat i aviser og blad.

Underviser

Skriv skjønnlitteratur, dramatikk og dokumentar på oppdrag.

Bestillingsverk

Held skrivekurs og er tekstkonsulent.