Mette Karlsvik
Mette Karlsvik
forfattar
author Vinnar av Tarjei Vesaas debutantpris og Stig Sæterbakkens Minnepris Vinnar av Skardstipendet og Bokhandlarstipendet Vinnar av Skien kommunes eittårige kunstnarstipend Siste bok er "Kjøt" The cartoon "Meat" came 2018 Forlaget er Magikon og teiknaren Tord Torpe At Magikon publishing house, with visual artist Tord Torpe Awarded the Tarjei Vesaas debut prize Awarded the Stig Sæterbakken prize Awarded the Skard Grant City artist of Skien, 2013 Awarded the Booksellers' grant På gang: Sakprosa om Marina Litvinenko In process: The story of Marina Litvinenko På gang: Sakprosa om Thorvald Steen

Forfattar

info@skrift.info

Festivalar osv

Driv med høgtlesing, pratar om litteratur, styrer samtalar

For aviser og blad

Tar frilansoppdrag og vikariat i aviser og blad.

Rådgjevar

Vegleier og underviser i tekst. Hjelper enkeltpersonar med bokmanus, held skrivekurs, mm.

Bestillingsverk

Skriv på bestilling. Bøker, tekst til musikk, artiklar, dramatikk og meir.